Naslovna > Srbija Danas > Društvo > Putno zdravstveno osiguranje i u RFZO

Putno zdravstveno osiguranje i u RFZO

BEOGRAD – Vreme je praznika, a pred nama je i period letnjih putovanja te iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) podsećaju građane da putno osiguranje mogu nabaviti i preko dobrovoljnog osiguranja koje sprovodi RFZO u bilo kojoj filijali, bez obzira na prebivalište osiguranika.

Cena porodične polise za Grčku, kao i bilo koju drugu evropsku zemlju uključujući i Tursku i Rusiju, za put od 10 dana iznosi 780 dinara po osobi, za 15 dana 1.090 dinara po osobi, dok se put od pet dana može osigurati za 390 dinara. Pri tome, pojam porodice ovde obuhvata ne samo roditelje sa decom već i bake i deke.

“Raduje podatak da sve veći broj građana pre putovanja nabavlja polisu zdravstvenog putnog osiguranja, što pokazuje da raste naša odgovornost prema sebi i svojoj porodici, jer nevolje koje mogu nastati zbog iznenadnog zdravstvenog problema u inostranstvu nose osim zdravstvenih, i velike materijalne posledice”, navode iz RFZO.

Putna polisa RFZO-a omogućava osiguraniku da se u slučaju potrebe obrati najbližoj zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zatekne van zemlje, ne ograničavajući ga na državne ustanove ili bilo kakvu drugu mrežu zdravstvenih ustanova.

Trošak u svakoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu biće refundiran, uz račun i medicinski dokument, a rok za isplatu je 14 dana.

Za priznavanje troškova nije od značaja ni to da li sa zemljom putovanja Srbija ima sklopljen međudržavni ugovor, koji, primera radi, nije sklopljen sa Grčkom – najčešćom letnjom destinacijom građana Srbije.

Polisa, dakle, važi za zemlje za koje je izdata, bez ikakvih ograničenja. Za putnu polisu ne postoje ograničenje ni po pitanju godina starosti, pa u RFZO posebno ističu svoje osiguranike-putnike u osamdesetim i devedesetim godinama.

Članak je prvobitno objavljen ovde

Komentari

komentariPodeljeno