Naslovna > Regioni > Kosovo > Kosovo još uvek nije predalo prijavu za članstvo u UNESKO

Kosovo još uvek nije predalo prijavu za članstvo u UNESKO

Ukoliko Kosovo hoće da se prijavi za članstvo u UNESKO, jun je od ključnog značaja. U slučaju da Kosovo podnese prijavu na 21. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, o članstvu će se glasati u novembru, u Parizu.

Međutim, do sada nije bilo jasno da li će Kosovo podneti zahtev, ili ne, pošto Ministarstvo spoljnih poslova nije žurilo po ovom pitanju.

Zvaničnici iz Ministarstva spoljnih poslova rekli su da je još suviše rano da daju izjavu o mogućem podnošenju prijave za članstvo u UNESKO.

„Ministarstvo spoljnih poslova nastavlja da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti u vezi sa ovim procesom i ima punu jasnoću u pogledu mogućeg apliciranja za UNESKO. Nesumnjivo je da to za MSP ostaje glavni prioritet među mnogim drugim. Da zaključimo, još uvek je rano da objavimo moguće podnošenje prijave,“ izjavili su iz ministarstva.

Ipak, i bez podnošenja prijave za članstvo, Srbija je snažno angažovana u lobiranju protiv članstva Kosova u ovoj međunarodnoj organizaciji, što je proces koji je omeo i prvu prijavu pre dve godine.

Profesor Dukađin Popovci rekao je da Kosovo treba da podnese prijavu i da lobira za članstvo u UNESKO, ali, po njegovim rečima, ne postoji garancija da će ovog puta biti primljeno.
„Mislim da Kosovo treba da podnese zahtev za članstvo u UNESKO i da vlada treba lobiranjem da radi na tome da dobije što je moguće veći broj glasova u onome što će biti test donošenja odluke, ali ne postoji garancija koja bi dovela do članstva Kosova u UNESKO,“ rekao je Popovci.

Odbijanje da se Kosovo primi u UNESKO nazvao je međunarodnim političkim pitanjem, jer Kosovo ne priznaju neke države koje su članice ove organizacije.

„Članstvo Kosova u UNESKO je političko pitanje koje ima veze sa međunarodnom politikom, a ne unutrašnjom politikom na Kosovu i povezuje se direktno sa statusom Kosova na međunarodnom nivou. Činjenica je da jedan broj zemalja ne priznaje nezavisnost Kosova zbog čega će sa početkom glasanja u UNESCO-u, na način na koji se to radi, Kosovo ponovo biti odbijeno upravo zbog tih razloga,“ tvrdi on, dodajući da vlada u tehničkom mandatu, ipak, mora da nađe snage i da ponovo podnese prijavu za članstvo.

U novembru 2015. godine, za tri glasa Kosovo nije primljeno u UNESCO. Glasalo je ukupno 122 zemlje, 92 je glasalo „za“, a 50 je bilo protiv, dok je zahtev za članstvo Kosova zvanično podnela Albanija.

Za prijem Kosova u UNESKO potrebno je više od dve trećine glasova članica ove organizacije koje učestvuju na zasedanju.

Članak je prvobitno objavljen ovde

Komentari

komentariPodeljeno