Naslovna > Srbija Danas > Društvo > Štrajk upozorenja dela zaposlenih u RTS

Štrajk upozorenja dela zaposlenih u RTS

BEOGRAD – Odbor poverenika Sindikata RTS “Nezavisnost” doneo je odluku o stupanju u štajk upozorenja, koji je najavljen za 17. maj u 13 časova i trajaće jedan sat “prekidom rada i okupljanjem zaposlenih u krugu poslovnog prostora poslodavca, Aberdareva 1 – parking prostor”.

U saopštenju Sindikat zahteva “vraćanje 10 odsto nezakonito otetih zarada u Javnoj medijskoj ustanovi RTS, potpisivanje sporazuma o dinamici isplate ovih 10 odsto iz prethodnog perioda i povećanje zarada kroz izmenu Kolektivnog ugovora kod poslodavca”.

Sindikat pod tim podrazumeva povećanje cene rada, povećanje toplog obroka, povećanje regresa i korekciju koeficijenata za pojedina zanimanja.

Zahteva se i učešće sindikata u izradi nove Sistematizacije i organizacije RTS, kao i prijem u stalnih radni odnos svih honorarnih saradnika.

Prema saopštenju, zaposleni Radio Beograda pridružiće se zaposlenima u Aberdarevoj 1, dok će zaposleni u dopisništvima RTS štrajk upozorenja započeti prekidom rada u 12 časova, okupljanjem u svojim prostorijama.

Kako se navodi u saopštenju, interese zaposlenih će zastupati i u njihovo ime voditi Štrajkački odbor u sastavu: Dragan Milanović Pilac, predsednik, i članovi Dane Markovski, Dragan Popović, Vesna Gavrik i Bojan Bosiljčić.

Odbor poverenika “poziva poslodavca da sa Štrajkačkim odborom odmah po dobijanju Odluke o stupanju u štrajk upozorenja otpočne pregovore za sporazumno rešavanje ispostavljenih štrajkačkih zahteva”.

Odluka se dostavlja i Upravnom odboru i poslodavcu, “čime je, istovremeno, u skladu sa Zakonom o štrajku, izvršena najava štrajka upozorenja”, navodi Odbor poverenika Sindikata RTS “Nezavisnost”.

U saopštenju se podseća da rukovodstvo RTS, pre odluke o štrajku upozorenja, nije reagovalo na dva Otvorena pisma koja su mu upućena o problemima u RTS.

Bujošević: Nezakonita najava štrajka, ali poslodavac spreman da odgovori na zahteve

Generalni direktor RTS Dragan Bujošević ocenio je u današnjem saopštenju da Odluka Sindikata RTS “Nezavisnost” o stupanju u štrajk upozorenja “nije doneta u skladu sa odredbama Zakona o štrajku”, ali da je poslodavac spreman da odgovori na postavljene zahteve.

U saopštenju Bujošević podseća da je delatnost Javnog medijskog servisa RTS delatnost od javnog interesa, zbog čega je Sindikat bio u obavezi da Odluku o stupanju u štrajk donese u skladu sa članom 12. Zakona o štrajku.

“Svesni ste da organizatori štrajka i učesnici u štrajku koji nije organizovan u skladu sa Zakonom ne uživaju zaštitu u smislu člana 14. stav 1. Zakona o štrajku”, ukazuje Bujošević.

On, međutim, ističe da je, “i pored nezakonite najave stupanja u štrajk upozorenja, poslodavac spreman” da odgovori na zahteve koje je Sindikat RTS “Nezavisnost” naveo u Odluci.

Povodom zahteva za vraćanje 10 odsto “otetih” od zarada zaposlenih u RTS, Bujošević konstatuje da je on nezakonit i da su zarade umanjene poštovanjem odredbi Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Reagujući na zahtev za povećanje zarade kroz izmenu Kolektivnog ugovora kod poslodavca, Bujošević podseća da je Kolektivni ugovor za RTS potpisan 31. decembra 2014. na period od tri godine.

“Imajući u vidu da 31.12.2017. godine ističe važenje Kolektivnog ugovora, spremni smo da od septembra meseca obrazujemo odbor za pregovore”, naglašava Bujošević.

Prema njegovom objašnjenju, taj odbor će i o povećanju zarada “u cilju zaključenja kolektivnog ugovora kod poslodavca”.

Izjašnjavajući se o zahtevu da sindikat učestvuje u izradi nove Sistematizacije i organizacije RTS, Bujošević napominje da, na osnovu Zakona o radu i po odredbama Statuta RTS, “generalni direktor RTS donosi akte o sistematizaciji poslova i zadataka i organizaciji rada RTS”.

Kolektivni ugovor RTS, podseća Bujošević, taksativno navodi o kojim je pitanjima poslodavac obavezan da obaveštava Odbore reprezentativnih sindikalnih organizacija.

Izmena Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova nije navedena kao obaveza Poslodavca, napominje Bujošević, koji smatra da je zato nejasno na koju se zakonsku obavezu sindikat poziva u Odluci.

Povodom zahteva za prijem svih honorarnih saradnika u stalni radni odnos, Bujošević ističe da je “poslodavac, zaključno sa aprilom, zasnovao radni odnos na neodređeno vreme sa ukupno 191 zaposlenim”.

“Ukoliko potrebe posla to budu zahtevale, poslodavac će zasnovati radni odnos sa još lica”, najavljuje Bujošević.

On zaključuje da Sindikat RTS “Nezavisnost” Odlukom o stupanju u štrajk upozorenja ne štiti ekonomske i poslovne interese po osnovu rada, budući da zahteve koje navodi “ili je nezakonito sprovesti u delo ili su već sprovedeni u delo”.

Članak je prvobitno objavljen ovde

Komentari

komentariPodeljeno