Naslovna > Regioni > Vojvodina > Manjine žele učešće u procesu evrointegracija

Manjine žele učešće u procesu evrointegracija

SUBOTICA – Manjine u Srbiji žele jasnu ulogu njihovih saveta u društvu, kao i veće učešće u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Da bi se to ostvarilo potreban je zajednički nastup njihovih saveta, čemu služi koordinacija saveta.

Buduće mesto i uloga nacionalnih saveta kroz nove zakone o ljudskim pravima i samim savetima, jedna je od tema o kojoj saveti manjina u Srbiji žele da postignu konsenzus, a tome je služila i sednica koordinacije danas u Subotici. Novi Zakon o nacionalnim savetima se donosi nakon što su neke njihove nadležnosti osporene na Ustavnom sudu.

“Naš je zahtev da to budu javne službe, odnosno organi sa javnim ovlašćenjima, kako bi i nacionalni saveti bili pravi partner državi u rešavanju određenih pitanja koje imaju po zakonu” kaže potpredsednik Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine Muhedin Fijuljanin.

Manjine žele da se uključe i u proces evropskih integracija. Zakonskim usklađivanjem sa evropskim normama, biće uvedene četiri nove kategorije – učešće manjina u vlasti, zapošljavanje u javnom sektoru, međunarodna saradnja i ekonomsko osnaživanje, posebno Roma.

“To što je jako značajno prilikom pisanja akcionog plana, što je sada top tema, pored promene zakonodavstva, jeste da nacionalni saveti, zajedno smo se izborili za to da pišemo čak i komentare na onih 120 programskih aktivnosti koje se nalaze u akcionom planu”- dodaje predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Ana Tomanova Makanova.

Sastanku u Subotici prisustvovali su predstavnici 17 nacionalnih saveta. Predsedavanje koordinacijom preuzima savet rumunske manjine.

Članak je prvobitno objavljen ovde

Komentari

komentariPodeljeno