Naslovna > Srbija Danas > Ekonomija > Reforme javnih i državnih preduzeća su neminovnost

Reforme javnih i državnih preduzeća su neminovnost

BEOGRAD – Činjenica je da je stanje u budžetu dobro, zahvaljujući merama fiskalne konsolidacije, makroekonomskoj stabilnosti i rastu društvenog bruto proizvoda rekao je za RTV predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović i dodao da će republički budžet krajem godine biti blagom deficitu, kako je uostalom i planirano sa MMF-om.

On je potvrdio da javni dug opada, mada ne dovoljno brzo .

Glavne reforme nas tek očekuju kod javnih i državnih preduzeća i ukoliko se tu ne učine značajni pomaci dosadašnji rezultati mogu biti dovedeni u pitanje kaže Petrović i upozorava da naš privredni rast još nije dovoljno velik kao bi servisirao sve državne i društvene potrebe, On je trenutno oko 3% a potrebno je da bude 4 ili više procenata.

„Na pozitivne efekte u našoj ekonomiji uticali su i spoljni faktori, pre svega, jeftina nafta, niske kamatne stope i oporavak evro zone.Naša efikasnost će biti bolja ukoliko što manje budemo zavisili od pomenutih spoljnih faktora”, naveo je Petrović.

„Još uvek nivo investicija nije zadovoljavajući”, kaže Petrović i dodaje da mi treba da stvaramo uslove za privatne investicije, koje su mnogo veće u našem okruženju .

Komentarišući najavljeni ras plata i penzija, Petrović smatra da to treba tumačiti u kontekstu novog budžeta za ovu godihu o čemu su se između ostalog izjasnili i predstavnici MMF-a sa kojima uveliko traju pregovori.

U svakom slučaju i plate i penzije treba sistemski urediti jer mera privremenih restrikcija ne može da traje večno, rekao je.

Finansijska situacija u pojedinim lokalnim samoupravama je uopozoravajuća jer su sredstva potrošena i na dotiranje javnih i javnokomunalnih preduzeća koja su neefikasna i čiji rad često nije transparentan rekao je Petrović.

Članak je prvobitno objavljen ovde

Komentari

komentariPodeljeno