Naslovna > Srbija Danas > Ekonomija > U aprilu budžet u suficitu 3,6 milijardi dinara

U aprilu budžet u suficitu 3,6 milijardi dinara

BEOGRAD – Ministarstvo finansija saopštilo je danas da je nakon prva četiri meseca ove godine u budžetu Srbije ostvaren suficit od 10,7 milijardi dinara, a samo u aprilu on je iznosio 3,6 milijardi dinara.

Kako je navedeno, u prva četiri meseca 2017. naplaćeni su prihodi u iznosu od 347 mlijardi dinara, dok su rashodi bili 336,3 mlijardi dinara.

Samo u aprilu ove godine ukupni prihodi bili su 89,3 milijarde dinara, a rashodi 85,8 milijardi, pa je budžet u tom mesecu bio u suficitu od 3,6 milijardi dinara.

Poreski prihodi u aprilu iznosili su 79,4 milijardi dinara i najveći deo se odnosi na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV), od 45,7 milijardi dinara, a zatim po osnovu akciza u iznosu od 20 milijardi dinara, dok su preostali poreski prihodi bili naplaćeni u skladu sa očekivanjima.

U saopštenju Ministarstva finansija se podseća da se u aprilu uplaćuju tromesečne obaveze po osnovu PDV, što je, u najvećoj meri dovelo do visokog prihoda po tom osnovu.

Rashodi u aprilu su izvršeni u iznosu od 85,8 milijardi dinara od čega su oni za zaposlene iznosili 19,4 milijardid dinara, a transferi fondu PIO, RFZO, NSZ i fondu SOVO 17,2 milijardi dinara.

U odnosu na početak godine, kako se dodaje , u porastu su kapitalni izdaci i subvencije, a to je i očekivano.

Ministarstvo finansija u saopštenju ističe i da je na nivou opšte države, u periodu januar – april, zabeležen ukupan fiskalni suficit od 21,5 milijardi dinara, kao i primarni suficit u iznosu od 79,5 milijardi dinara i da je bolje ostvarenje od planiranog uglavnom rezultat bolje naplate najznačajnijih poreskih prihoda (PDV, akcize i doprinosi) i većih jednokratnih uplata neporeskih prihoda.

Zbirni suficit lokalnih samouprava, odnosno opština i gradova, prema podacima Ministarstva finansija na kraju aprila iznosio je 6,9 milijardi dinara.

Relativno visok suficit početkom godine kod lokalnih samouprava, delom je posledica dinamike uplate poreza na imovinu (prva rata ovog poreza dopeva na naplatu sredinom februara), dok je dinamika rashoda takva da se početkom godine izvršavaju nešto usporenijim tempom.

U saopštenju se ističe i da je u aprilu AP Vojvodina ostvarila suficit od 2,3 milijardi dinara, dok su fondovi obaveznog socijalnog osiguranja na kraju aprila bili u blagom suficitu od 0,6 milijardi dinara.

PIO fond je u aprilu bio u deficitu od 3,5 milijardi dinara, kao rezultat viška prenetih sredstava iz prethodne godine u 2017, dok su suficit zabeležili RFZO u iznosu od 3,2 milijardi i nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) od 0,9 milijardi dinara, a Fond SOVO je april završio sa izbalansiranim budžetom.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije trenutno imaju suficit od 1,1 milijardi dinara.

Javni dug 67,7 odsto BDP-a na kraju aprila

Javni dug Srbije iznosio je na kraju aprila 2017. godine 24,15 milijardi evra, što čini 67,7 odsto bruto domaceg proizvoda (BDP) zemlje, objavilo je danas Ministarstvo finansija Srbije.

Ovo je pad udela javnog duga u BDP-u za 1,5 procentnih poena u odnosu na kraj marta, kada je iznosio 69,2 odsto domaćeg bruto proizvoda.

U decembru prošle godine, javni dug je “težio” 24,82 milijarde evra, ili 72,9 odsto BDP-a.

Najveće učešće javnog duga u bruto proizvodu zemlje, od 201,2 procenta, zabeleženo je 2000. godine, a najniži udeo je bio 2008. godine, kada je on činio 28,3 odsto BDP-a.

Članak je prvobitno objavljen ovde

Komentari

komentariPodeljeno