Naslovna > Srbija Danas > Društvo > Ukinuta OŠ “Stari grad” u Beogradu

Ukinuta OŠ “Stari grad” u Beogradu

BEOGRAD – Odbornici Skupštine grada usvojili su danas odluku o ukidanju Osnovne škole “Stari grad”.Odluka je doneta u okviru racionalizacije mreže škola u Beogradu, a primenjivaće se od 31. avgusta ove godine.Prema odluci, učenici upisani u osmoletku “Stari grad” imaju pravo da završe započeto osnovno obrazovanje u osnovnim školama u Beogradu, u skladu sa zakonom.

Zaposleni koji su u školi “Stari grad” u radnom odnosu na neodređeno vreme, a ostali su neraspoređeni ili imaju status zaposlenog sa nepunim radnim vremenom, ostvaruju pravo na preuzimanje stavljanjem na listu zaposlenih sa koje se vrši preuzimanje.

Matične knjige i drugu evidenciju škole “Stari grad” preuzeće Osnovna škola “Skadarlija”, koja će izdavati javne isprave na osnovu evidencije koju vodi, a takođe će preuzeti i pokretnu imovinu škole koja se ukida.

U obrazloženju odluke navedeno je da je gašenje Osnovne škole “Stari grad” i preusmeravanje učenika u okolne škole predloženo u cilju racionalizacije troškova.

Naime, objekat škole “Stari grad” ima 4.755 kvadrata, a u završenoj školskoj godini pohađalo ju je 142 učenika.

U školskoj 2016/2017. godini u tu školu upisano je 11 prvaka, a škola, inače, zbog viška kapaciteta, izdaje prostor.

U “Starom gradu” nastavu pohađa 46 učenika sa drugih opština, pa je pretpostavka da će oni, u slučaju gašenja škole, upisati u neku od osnovnih škola u opštinama u kojima i žive.

Članak je prvobitno objavljen ovde

Komentari

komentariPodeljeno