Naslovna > Srbija Danas > Društvo > Inkluzija Roma prioritet Vlade

Inkluzija Roma prioritet Vlade

BEOGRAD – Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović sastala se danas sa predstavnicima ekspertske misije Evropske komisije (EK) kako bi razmenili informacije o preduzetim merama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji ukazujući da je pitanje inkluzije Roma u vrhu prioriteta Vlade Republike Srbije.

Ukazala je da Srbija ima dobar zakonodavni i strateški okvir u oblasti inkluzije Roma.

Ona je ukazala da naša država ispunjava obaveze u okviru pregovaračkog procesa za pristupanje Srbije EU, kao i obaveze koje je preuzela u vezi sa sprovođenjem Operativnih zaključaka dogovorenih na seminarima sa Evropskom komisijom, počevši od 2011. godine, ali da je naš cilj da zajednički omogućimo građanima Srbije romske nacionalnosti da lakše i efikasnije ostvaruju svoja prava koja su im garantovana zakonima, strategijama i međunarodnim dokumentima.

Paunović je upoznala eksperte da je prethodni period obeležilo jačanje institucionalnih kapaciteta na nivou Vlade, ali i lokalnih samouprava. Uspostavljanjem Koordinacionog tela Vlade za inkluziju Roma, ne samo da se usaglašavaju politike za inkluziju Roma, već se na operativnom nivou prati njihovo sprovođenje u praksi, naglasila je Paunović.

Usvajanjem nove Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji do 2025. godine, Vlada je, prema njenim rečima, pokazala jasnu opredeljenost da se pitanjima inkluzije Roma bavi na sveobuhvatan način.

Nova Strategija i prateći akcioni plani, kako je istakla u saopštenju, prepoznaju lokalnu samoupravu kao ključnog nosioca, te dodala da je namera države da u narednom periodu u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine veća pažnja bude usmerena na lokalne samouprave, jačanje njihovih kapaciteta za sprovođenje mera i opredeljivanje sredstava za politike inkluzije Roma u lokalnoj zajednici.

Predstavnici ekspertske misije EK zaduženi za temu socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u Republici Srbiji, Jan Balaz i Konstantinos Niafas interesovali su se posebno za praćenje Akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji.

Paunović je istakla da je pre usvajanja Akcionog plana bilo obezbeđeno praćenje ostvarivanje politika u oblasti inkluzije Roma u okviru Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, kao i kroz izveštavanje o ostvarenosti Operativnih zaključaka sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja u RS i izveštaje o sprovođenju Strategije uz podršku akcionog tima za integraciju Roma 2020.

Predstavnik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Živojin Mitrović je napomenuo da su Romi bili u punoj meri uključeni u izradu same Strategije i akcionog plana, istakavši dobru saradnju sa Vladom Srbije u nastojanjima da unapredi položaj Roma.

Sastanku su, kako se navodi u saopštenju, pored direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava, prisustvovali i predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i delegacije Evropske unije u Srbiji.

Članak je prvobitno objavljen ovde

Komentari

komentariPodeljeno