Naslovna > Srbija Danas > Politika > Srbija je posvećena sprovođenju Agende UN

Srbija je posvećena sprovođenju Agende UN

NJUJORK – Srbija je posvećena sprovođenju Agende UN do 2030. godine, rekla je ministarka Slavica Đukić Dejanović na Političkom forumu o održivom razvoju u Njujorku i dodala da je u proceduri prioritizacija 17 ciljeva i 169 podciljeva i njihovog prilagođavanja situaciji u našoj zemlji.

Ministarka bez portfelja Slavica Đukić Dejanović zadužena za demografiju i populacionu politiku imenovana je šefa Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine.

Ona je prisustvovala trodnevnom ministarskom segmentu Političkog foruma na visokom nivou o održivom razvoju, koji se održava u Njujorku od 17. do 20. jula 2017. godine.

Međunarodna zajednica je u septembru 2015. godine donela odluku na najvišem nivou da radi na ostvarenju jednog od najvažnijih ciljeva današnjice – održivoj budućnosti naše planete i budućih generacija i to kroz ciljeve održivog razvoja koji treba da budu ispunjeni do 2030. godine i koji su isti za sve zemlje, članice UN.

Srbija je imala aktivnu ulogu u formulisanju ciljeva kao član Otvorene radne grupe o Ciljevima održivog razvoja, a bila je jedina država u regionu jugoistočne Evrope koja je aktivno učestvovala u procesu utvrđivanja modela njenog finansiranja, navodi se u saopštenju kabineta Đukić Dejanović.

Politički forum značajan je za nadgledanje procesa praćenja i pregleda sprovođenja Agende UN za održivi razvoj do 2030. godine na globalnom nivou.

Vlada Srbije je u maju ove godine zaključila petogodišnji Okvir razvojnog partnerstva za period od 2016. do 2020. godine sa timom UN u Srbiji, koji je u potpunosti usklađen sa nacionalnim razvojnim prioritetima, procesom dostizanja ciljeva održivog razvoja i procesom predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

Političkom forumu na visokom nivou prisustvuju predstavnici 12 grupa zemalja, ministri iz 124 zemlje i posmatrači iz međunarodnih organizacija.

Članak je prvobitno objavljen ovde

Komentari

komentariPodeljeno